Postęp prac SKAWINA II

Postęp prac SKAWINA II

„Obwodnica Skawiny Etap II - od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44 wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu DK44 oraz niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina

Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa - GDDKiA. Zaawansowanie robót na czerwiec 2018 roku:

ROBOTY MOSTOWE:

- wykop pod podpory obiektu mostowego - 100%; 

- zasypanie wykopów - 58,32%; 

- wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 -100%; 

- zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN - 52,1%; 

- betonowanie fundamentów podpór obiektu - 100%; 

- betonowanie podpór obiektów 85%; 

- beton wyrównawczy 100%; 

- izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych - 71%; 

- wytworzenie konstrukcji stalowej 23,12%; 

- montaż łożysk garnkowych 80%. 

Zapraszamy do obejrzenia postępu prac - Galeria ,oraz do obejrzenia, krótkiego filmu z Budowy w Skawinie. Film